نسخه 7.17

تغییرات آیتم ها

 

آیتم eul’s scepter divinity
 • movement speed اضافی حاصل از این آیتم از +40 به +30 کاهش یافت.
آیتم moon shard
 • vision اضافه شده توسط این آیتم در شب از 300/150 (در حالت مصرف شده/درحالت پایه) به 400/200 افزایش یافت.
آیتم refresher orb
 • مقدار گلد مورد نیاز برای recipe از 1800 به 1700 کاهش یافت.
آیتم talisman of evasion
 • مقدار evasion حاصل از 20% به 15% کاهش یافت.
 • مقدار گلد مورد نیاز برای خرید از 1450 به 1400 کاهش یافت.
آیتم solar crest
 • evasion پایه از 20% به 15% کاهش یافت(در حالت فعال همچنان 20% است).

تغییرات هیروها

هیروی abaddon
 • xp اضافی در تلنت لول 10 این هیرو از 20% به 25% افزایش یافت.
 • هیل و دمیج اضافی لول mist coil در تلنت لول 15 از +60 به +75 افزایش یافت.
 • آرمور اضافی در تلنت لول 15 از +6 به +8 افزایش یافت.

هیروی alchemist

 • لول chemical rage اکنون در هنگام فعال شدن دارای یک dispel پایه است(در هنگام فعال کردن میتواند اثر برخی آیتم ها و لول ها مانند dust بر روی هیرو را از بین ببرد).
هیروی ancient apparition
 • گلد اضافی در تلنت لول 10 این هیرو از +60 گلد در دقیقه به +90 گلد در دقیقه افزایش یافت.
هیروی Anti-mage
 • دمیج پایه به مقدار 2 عدد افزایش یافت.
هیروی bane
 • دمیج پایه به مقدار 2 عدد کاهش یافت.
 • مانای مورد نیاز برای لول brain sap از 70/100/130/160 به 90/115/140/165 افزایش یافت.
هیروی beastmaster
 • آرمور پایه به مقدار 2 عدد کاهش یافت.
هیروی bristle back
 • لول visous nasal goo اکنون یک کاهش آرمور پایه ، به مقدار 2 عدد دارد.
هیروی clinkz
 • آرمور پایه به مقدار 1 عدد افزایش یافت.
 • dodge لول Strafe  دیگر برای سایر کریپ ها و یونیت ها هم کار میکند.
 • اتک اسپید حاصل از لول Strafe از 80/140/200/260 به 110/160/210/260 افزایش یافت.
هیروی clock werk
 • دمیج پایه به مقدار 4 عدد کاهش یافت.
هیروی crystal maiden
 • cooldown لول crystal nova از 12/11/10/9 به 11/10/9/8 ثانیه کاهش یافت.
 • گلد اضافی در تلنت لول 15 از +120 گلد در دقیقه به +150 گلد در دقیقه افزایش یافت.
هیروی dark willow
 • cooldown لول bramble maze از 40/35/30/25 به 34/31/28/25 ثانیه کاهش یافت.
 • دمیج اضافی در تلنت لول 10 از +20 به +30 افزایش یافت.
هیروی death prophet
 • فاصله ی زمانی تولید هر روح در لول exorcism از 0.3 ثانیه به 0.35 ثانیه افزایش یافت.
هیروی disruptor
 • cooldown لول thunder strike از 15/13/11/9 به 18/15/12/9 ثانیه افزایش یافت.
هیروی earth shaker
 • لول echo slam اکنون دارای 100 دمیج اولیه است.
هیروی enchantress
 • cooldown لول nature’s attendants از 45 ثانیه به 35 ثانیه کاهش یافت.
 • مدت زمان اثر slow لول enchant از 3/4/5/6 به 3.75/4.5/5.25/6 تغییر کرد.
هیروی enigma
 • مانای مورد نیاز برای لول demonic conversion از 170 به 140/150/160/170 کاهش یافت.
 • hp regen یونیت های لول demonic conversion از 0.25 به 4 افزایش یافت.
هیروی gyrocopter
 • تلنت +0.5 ثانیه افزایش stun لول homin missle جایگزین تلنت +3 canon flack attacks در لول 15 شد.
 • movement speed اضافی درتلنت لول 20 از +45 به +40 کاهش یافت.
هیروی huskar
 • تلنت burning pure and pierces immunity جایگزین تلنت no inner vitality cooldown در لول 25 شد.
 • attack range اضافی در تلنت لول 25 از +125 به +150 افزایش یافت.
هیروی invoker
 • حداکثر وسعت catalysm از 220 به 200 کاهش یافت.
هیروی io
 • دمیج لول spirit از 25/50/75/100 به 20/40/60/80 کاهش یافت.
 • movement speed لول tether از 7/10/13/16% به 5/8/11/14% کاهش یافت.
 • دمیج اضافی در تلنت لول 10 از +60 به +45 کاهش یافت.
 • health regen اضافی در تلنت لول 20 از +20 به +15 کاهش یافت.
هیروی juggernaut
 • آرمور پایه به مقدار 1 عدد کاهش یافت.
هیروی keeper of the light
 • لول chakra magic دیگر مانا لازم ندارد.
هیروی leshrac
 • range استفاده از لول lightning storm از 650/700/750/800 به 650 کاهش یافت.
هیروی lich
 • attack slow لول frost blast از -20 به -30 افزایش یافت.
 • cooldown لول frost blast از 8 ثانیه به 7 ثانیه کاهش یافت.
 • health اضافی در تلنت لول 10 از +175 به +200 افزایش یافت.
هیروی lycan
 • دمیج لول feral impulse از 15/26/37/48% به 12/24/36/48% کاهش یافت.
هیروی magnus
 • strength پایه به مقدار 1 عدد افزایش یافت.
 • مدت زمان slow لول skewer از 2.5/2.75/3/3.25 به 3.25 ثانیه افزایش یافت.
 • دمیج لول shockwave از 75/150/225/300 به 90/160/230/300 افزایش یافت.
هیروی meepo
 • آرمور پایه به مقدار 2 عدد افزایش یافت.
هیروی mirana
 • cooldown لول moonlight shadow در تلنت لول 25 از -80 ثانیه به -75 ثانیه کاهش یافت.
هیروی naga siren
 • مانای مورد نیاز لول song of the siren از 100/150/200 به 150/175/200 افزایش یافت.
هیروی necrophos
 • ghost shroud slow در تلنت لول 15 از +16% به +20% افزایش یافت
 • کاهش زمان cooldown لول death pulse در تلنت لول 25 از -1.5 به -2.5 ثانیه افزایش یافت.
 • hearthstopper aura در تلنت لول 25 از +0.6 به +0.8 افزایش یافت.
هیروی night stalker
 • cooldown لول crippling fear از 12 ثانیه به 24/20/16/12 ثانیه افزایش یافت.
 • cooldown لول void از 8 ثانیه به 11/10/9/8 ثانیه افزایش یافت.
هیروی oracle
 • لول fortune’s end دیگر جدا از هم نیست و یه صورت aoe عمل میکند.
 • گلد اضافی در تلنت لول 15 از +90 گلد در دقیقه به +120 گلد در دقیقه افزایش یافت.
هیروی pangolier
 • اثر نکردن لول rolling thunder بر روی برخی کریپ ها مانند primal spilit brewling و یا کریپ های ancient فیکس شد(هم چنان بر روی roshan اثر ندارد).
هیروی phantom assassin
 • مدت زمان slow لول stifling dagger از 1/2/3/4 ثانیه به 1.75/2.5/3.25/4 ثانیه افزایش یافت.
 • تلنت لول 20 این هیرو از double strike stifling dagger به triple strike stifling dagger ارتقا یافت.
هیروی phoenix
 • مدت زمان stun لول super nova از 1.5/2/2.5 به 2/2.5/3 ثانیه افزایش یافت.
هیروی puck
 • مدت زمان silnce لول waning rift از 0.75/1.5/2.25/3 ثانیه به 1.5/22.5/3 ثانیه افزایش یافت.
هیروی pudge
 • تلنت +30% xp جایگزین تلنت +5 armor در لول 10 شد.
 • تلنت +12% rot slow جایگزین تلنت +75 damage در لول 15 شد.
هیروی riki
 • آرمور پایه به مقدار 1 عدد افزایش یافت.
 • دمیج پایه به مقدار 4 عدد افزایش یافت.
هیروی sand king
 • دمیج پایه به مقدار 3 عدد کاهش یافت.
 • slow لول caustic finale از 21/24/27/30% به 15/20/25/30% کاهش یافت.
هیروی shadow shaman
 • intelligence پایه به مقدار 2 عدد افزایش یافت.
 • مانای مورد نیاز برای لول hex از 110/140/170/200 به 70/110/150/190 کاهش یافت.
 • کاهش cooldown لول hex در تلنت لول 15 از -4 ثانیه به -5 ثانیه افزایش یافت.
 • اتک دمیج اضافی برای لول ward در تلنت لول 25 از +60 به +50 کاهش یافت.
هیروی silncer
 • مدت زمان اثر لول arcane curse penalty از 4 ثانیه به 5 ثانیه افزایش یافت.
هیروی sniper
 • range مورد نیاز برای استفاده از لول assassinate از 2000/2500/3000 به 3000 افزایش یافت.
 • کاهش cooldown لول ها در تلنت لول 10 از 15% به 25% افزایش یافت.
هیروی spectre
 • کاهش cooldown لول spectral dagger در تلنت لول 15 از -8ثانیه به -10 ثانیه افزایش یافت.
هیروی spirit breaker
 • مدت زمان اثر bash لول greater bash از 1/1.2/1.4/1.6 ثانیه به 1.2/1.4/1.6/1.8 ثانیه افزایش یافت.
 • دمیج لول nether strike از 150/250/350 به 150/200/250 کاهش یافت.
 • night vision اضافی در تلنت لول 10 این هیرو از +400 به +600 افزایش یافت.
هیروی sven
 • مانای مورد نیاز برای لول storm hammer از 140 به 110/120/130/140 کاهش یافت.
هیروی terrorblade
 • agility کسب شده در هر لول از 3.2 به 3.7 افزایش یافت.
هیروی tiny
 • movement speed پایه از 280 به 285 افزایش یافت.
 • دمیج splash لول tree throw از 130% به 150% افزایش یافت.
هیروی ursa
 • مدت زمان ماندگاری لول overpower از 15 ثانیه به 20 ثانیه افزایش یافت.
 • enerage duration در تلنت لول 20 از +1 ثانیه به +1.5 ثانیه افزایش یافت.
هیروی winter wyvern
 • intelligence پایه به مقدار 2 عدد افزایش یافت.
هیروی wraith king
 • اکنون mortal strike skeletonها دارای 30% magic resistance هستند.
 • افزایش دمیج skeletonها در تلنت لول 15 از +25 دمیج به +35 دمیج تغییر کرد.
هیروی zeus
 • مانای مورد نیاز برای لول lighting bolt از 75/95/115/135 به 90/105/120/135 افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید